# Saved in the d2l package for later use


#1

Em chào mọi người ạ! Mọi người cho em hỏi lưu vào gói D2l là sao ạ? “# Saved in the d2l package for later use” em sử dụng pycharm , em không biết save lại như nào ấy ạ, mong nhận được sự hướng dẫn của mọi người ạ, em cảm ơn ạ.