Rút trích thông tin thẻ căn cước dùng FastCNN

deep-learning

#1

Mọi người có ai làm chưa giúp em với ạ! đang làm đề tài này mà chưa biết gì cả?