Research Engineer có nghiên cứu được không


#1

Dạ cho em hỏi Engineer thì có tham gia nghiên cứu được không ạ. Thật sự em muốn trở thành một người nghiên cứu nhưng em không muốn dành 5+ để làm phd, vậy thì nếu mình chỉ có bằng Đại học hoặc thạc sĩ thì có thể làm trong team có nghiên cứu được không ạ. Ví dụ như trong VinAi thì mấy anh Research Engineer có nghiên cứu hay chỉ phát triển dự án thôi ạ. Cho em hỏi thêm là muốn Research Engineer thì có cần học những thứ liên quan đến web, back-end các thứ không ạ và nên trang bị kỹ năng gì chủ yếu ạ.