Release bộ kết quả sau thi

aivivn_face_recognition

#1

Hi ban tổ chức, Cảm ơn ban tổ chức về cuộc thi khá là thú vị. :D.

Ban tổ chức có thể release file kết quả top-1 của dữ liệu hoặc là thêm chức năng submission sau khi cuộc thi đã kết thúc được ko ạ? Để các đội trong thời gian tham gia ko có kết quả cao hoặc người mới đến sau có thể thử sức với cuộc thi được ko ạ?

Cảm ơn ban tổ chức.

Thân,