Reinforcement learning

reinforcement-learning

#1

Chào mọi người. Hiện tại em đang bắt đầu nghiên cứu về RL. Hiện tại em đang so sánh giữa hai loại model based và model free.

Vấn đề em muốn hỏi là mối quan hệ giữa experience, value function, model đối với state, action là gì ạ. Em cảm ơn mọi người.


#2

b có tài liệu ko cho m xin vs nhé