Quên mật khẩu nhưng không gửi về mail


#1

Không biết mọi người đã ai quên mật khẩu mà tài khoản là tài khoản yahoo không nhỉ, em gửi mãi mà không nhận được mail để lấy lại mật khẩu. Thử trường hợp login với yahoo thì như này:

Hay em thử trường hợp login với email thì cũng chỉ có thông báo thế này thôi, không thấy có link nào: