[Q] Bài toán hồi quy nhiều đầu vào

regression

#22

Cho mình hỏi về data scraping, làm sao xác thực được các thông tin lấy được trên web? Ví dụ thông tin cá nhân của khác hàng như thu nhập, tài sản sở hữu hay số người phụ thuộc. Mình cám ơn nhé!