Phân loại biển số


#1

Chào mọi người, em có bài toán với C# là phân loại các biển số là biển xanh, biển đỏ và biển trắng. Em gặp một số vấn đề như:

  1. Thiếu dữ liệu biển xanh, biển đỏ
  2. Các ảnh có mức độ sáng khác nhau( ảnh thu từ camera gửi về suốt 24h) Em nghĩ đến dùng KMean để tìm ra màu nền của biển. Không biết mọi người có giải pháp gì nữa không ạ.