Phân biệt Cross-modal với Transfer learning


#1

Em chào mọi người, Em đang tìm hiểu về những bài báo liên quan Computer Vision thì có hai thuật ngữ em chưa hiểu lắm là Cross-modal (cross-modality) và Transfer learning. Mọi người có thể giúp em phân biệt được hai khái niệm này không ạ? Em cảm ơn.