Pattern Exists in Machine Learning

machine-learning

#1

Em xin chào mọi người, Để áp dụng Machine Learning thì 1 trong 3 yêu cầu cần thiết là: pattern exists. Mọi người hiểu như thế nào về pattern exists ạ ? Em cảm ơn ạ.