OCR with embossing/debossing data

computer-vision
ocr

#1

Chào mọi người, mình đang tìm hiểu bài toán OCR cho dữ liệu embossing/debossing. Hiện tại OCR cho dữ liệu văn bản thì khá nhiều mô hình đã làm và chạy cho kết quả tốt. Với dữ liệu kiểu đặc biệt thì mình muốn hỏi là đã có model giải quyết chưa và có thể fine-tune trên các mô hình sẵn có được không? Rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.