Object regconize không sử dụng CNN


#1

Em chào mọi người ạ , em đang nghiên cứu bài toán object regconize nhưng vấn đề của em là em không sử dụng những thuật toán deep learning để giải quyết ạ .Em sử dụng phương pháp feature detection (em sử dụng thuật toán ORB trong opencv ) để implement bài toán . Tập dataset của em gồm 2 class(trong mỗi class em chỉ để có 1 tấm ảnh đã được threshold) đó là 2 biển báo rẽ trái và rẽ phải .Nhưng kết quả cho ra thật sự không tốt vì thuật toán của em sử dụng như sau khi đã lấy được localization của biển báo gồm: Màu sắc (đỏ , vàng xanh …) ,hình tròn .Sau khi em lấy được đối tượng như vậy em sẽ tiến hành bước tiếp theo là regconize là feature detection bằng cách tính keypoint , description của nó, em tham thảo theo tài liệu này ạ . (https://docs.opencv.org/3.0-beta/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_orb/py_orb.html).Rồi em so sánh với 2 class em đã nói ở trên rồi bên nào có good point nhiều hơn thì em trả kết quả ra như vậy . Thế nhưng kết quả không tốt , kết quả chỉ ra đa phần chỉ có 1 biển báo , theo em biết thì fetuare detection dựa vào edge và corner nhưng 2 class đó thì giống nhau chỉ khác là hình ảnh của nó đối xứng với nhau thôi . Mọi người cho em xin vài ý tưởng để tiếp tục giải quyết bài toán .Em cảm ơn mọi người ạ .


#2

Bạn thử qua phương pháp dùng các điểm Sift feature để so khớp chưa ?