Object Detection - Tìm kiếm 1 object duy nhất


#1

E đang làm 1 bài toán về object detection. Ở đây e có 1 label và e cần trả về tọa độ 4 góc của object đó. E dự định là sẽ custom 1 CNN model với input là ảnh có chưa object mình muốn detect và output là tọa độ của 4 góc. E muốn xin lời khuyên của mọi người về mức độ khả thi của cách này ạ. E cảm ơn!!!