NLP là gì ? Các ứng dụng, lợi ích của NLp

nlp

#1

Ai thông não cho em phát


#2

NLP là viết tắt của Natural Language Processing. Mình lấy 1 bài toán ví dụ như này: Bài toán phân loại văn bản (text classification) được thấy rất nhiều trong các ứng dụng NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên), ví dụ bài toán phân loại cảm xúc hay thái độ của người dùng qua bình luận (comment) trên các trang phim, mv ca nhạc, đánh giá về sản phẩm … Hay như trong ứng dụng chatbot, bài toán phân loại văn bản được sử dụng để phát hiện mục đích của người dùng. Tham khảo thêm:

Ví dụ 1 bài chia sẻ về NLP: