Nhận diện biển số xe Việt Nam


#1

Không biết là trong forum này có ai đã làm về nhận diện biển số xe của Việt Nam chưa ạ? Em muốn tìm người hướng dẫn hoặc là bán sản phẩm thì có ai có thể giúp em được không ạ?