Nhận biết kí tự đặc biệt


#1

Làm sao để có thể nhận diện được đâu là kí tự đặc biệt để đưa về văn bản thường hoặc ngược lại?


#2

Cái này mình cũng đang thắc mắc. Hôm trước có vào vkitext.com nhập kí tự thường mà nó tự chuyển thành vài kiểu kí tự đặc biệt trông tương tự nhau mà chẳng hiểu làm thế nào :((