Một số thay đổi trong giao diện


#1

Ban quản trị vừa thực hiện một vài thay đổi nhỏ về giao diện:

  1. Nút ‘vote’ trước đây đã được ẩn đi. Bây giờ chỉ có nút like (hình tim) ở cuối bài đầu tiên của topic. Tổng số likes của mỗi topic cũng được hiển thị luôn ở trang chủ. Các topic bây giờ có thể được sắp xếp theo số likes.

  2. Đường link tới mỗi bài đã thân thiện hơn. Tuy nhiên, có một hiệu ứng đi kèm là cả trang đã bị chuyển sang giao diện tiếng Việt. Có một vài chỗ còn lẫn cả tiếng Anh và tiếng Việt. Việc này là do code gốc của Discourse. Ban quản trị sẽ tìm cách sửa trong thời gian ngắn.

Ban quản trị mong muốn nhận được nhiều phản hồi của thành viên thông qua danh mục Site Feedback. Chúng tôi sẽ cân nhắc và thay đổi nếu thấy hợp lý.

Cảm ơn các bạn.