Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào?


#1

Mình thấy trên mạng mọi người khuyên là sử dụng Kaggle sẽ có thể học hỏi thêm được rất nhiều về Machine Learning và Deep Learning. Nhưng mình vẫn không hiểu nên sử dụng như thế nào cho là đúng. Bình thường mình chỉ lên đó kiếm Dataset thú vị để vọc thôi. Vậy cho mình hỏi những ai có kinh nghiệm với Kaggle thì các bạn đã sử dụng Kaggle như thế nào trong quá trình học ML/DL của mình?

Mình cảm ơn


#2

Có rất nhiều thứ để học từ kaggle. Nếu có thời gian bạn có thể tham gia các cuộc thi trên đó. Khi tham gia cuộc thi sẽ có nhiều người cùng làm chung một bài toán giống bạn, họ sẽ thảo luận ở trên đó. Bạn đọc các thảo luận của họ sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích.