Mọi người cho em xin keyword của bài toán này ạ:


#1

Chuyện là e đã build 1 con chatbot trên RASA và muốn khi user gõ vào thì sẽ được đề xuất thêm ntn:


#2

Keyword là Query Suggestions hay Autocomplete Search bạn nhé.