Mô hình XML-Roberta trên bài toán trả lời tự động Tiếng Việt (QA - Vietnamese Question Answering)

deep-learning

#1

Hi mọi người,

Mình có nghiên cứu và xây dựng mô hình cho bài toán trả lời tự động trên Tiếng Việt. Kết quả đạt được khi đánh giá trên tập dữ liệu chuẩn khá khả quan.

Mô hình public trên huggingface, mọi thể có thể check thử.

Hiện tại, mình đang nghiên cứu xây dựng dạng miền mở như facebook/DrQA.

Thanks.


#2

oh, hôm trc vừa thấy model của bạn trên hub cũng thử thấy khá ổn. ak mà mình còn thử cả ZYW/squad-en-de-es-vi-zh-model thấy nó cũng trả lời tiếng việt tốt phết .

Mình chưa thử bài toán này, bạn thấy bài toán khó ở nhưng cái đoạn nào?