Mô hình truyền thống cho Text normalization

machine-learning

#1

Em đang tìm hiểu về text normalization.

Có đọc qua một số mô hình truyền thống trước khi tìm hiểu chi tiết, em biết được một số mô hình truyền thông như:statistical language model, dependency parsing, string similarity, spell-checking and slang dictionary …

Nhưng nắm được mỗi mô hình truyền thông trên thường xử lý những phần nào trong text normalization và hạn chế của nó ra sao, mong được mọi người chia sẻ ạ.

Em cám ơn.


#2

Screenshot%20from%202019-11-25%2004-30-50

Đây là một câu trả lời rất hay trên group face, hi vọng sẽ giúp được bạn nào đấy