Max Flow in network


#1

Chào mọi người, em đã học thuật toán Ford-Fulkerson nhưng để viết code thì em lại chưa nắm được các tác vụ cần xử lý. Anh/chị có thể chỉ dẫn cho em được không ạ. Em xin cảm ơn!


#2

Em có thể dẫn nguồn tài liệu em đọc được không?


#3

dạ đây ạ link 1 là slide thuật toán link 2 là ví dụ ạ link 1 : https://drive.google.com/file/d/1TyePsQA1vULppdiZI8WWCDnzOaS8Ztp1/view link 2 : https://drive.google.com/file/d/13WwT5goWLf3d3Kla3AP0SU7D8wefApcc/view