Machine learning cho robot

deep-learning
machine-learning
computer-vision

#1

Mình muốn làm một con robot sử dụng camera để di chuyển trên bàn mà không bị rơi xuống.

Ý tưởng: Mình sẽ chụp hình (cỡ vài trăm tấm làm data) các chỗ mép bàn và đặt lệnh stop hoặc rẽ. Còn những chỗ nào không có trong data thì robot sẽ chạy thẳng. Mình dùng Cascade Trainger GUI làm data. Nghĩa là data mình truyền vào là data có sẵn.

Câu hỏi: Mình muốn hỏi làm thế nào để robot tự học data luôn nhỉ?

Mọi người cho xin ý kiến với ạ! Thanks all!


#2

Hy vọng bạn đọc được tiếng Anh như tiếng mẹ.

Đây là tài liệu, hướng dẫn từ basic đến intermediate, cách ghép não Machine Learning vào xác phần cứng.

Xác chủ yếu là Ras Pi.

Bạn tham khảo nhé. Chỉ cần đọc mục lục ngay trên đầu, là sẽ biết cần bắt đầu ở đâu.


#3

Em sẽ thử. Cảm ơn vì bộ tài liệu này ạ!