[Luyện tập với Kalapa's CreditScoring Challenge]

kalapa

#1

Từ ngày 15/01/2020 tới ngày 15/04/2020, Kalapa đã phối hợp cùng AIVIVN để tổ chức cuộc thi Kalapa’s CreditScoring Challenge lần 1 - 2020.

Credit Score là chỉ số thể hiện uy tín của một cá nhân, và thường là cơ sở để các Tổ chức tín dụng xét duyệt, cấp hạn mức cho khoản vay hoặc cấp thẻ tín dụng cho khách hàng.

Trong cuộc thi Kalapa’s CreditScoring Challenge, các bạn sẽ làm việc với một tập dữ liệu gồm nhiều trường thông tin để xây dựng một mô hình dự đoán điểm tín dụng của khách hàng.

Bạn sẽ được cung cấp:

  • Thông tin 30.000 khách hàng kèm theo mức độ uy tín (nhãn good / bad).
  • Thông tin 20.000 khách hàng không kèm nhãn good / bad. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng mô hình Credit Score và đưa ra dự đoán Xác suất thuộc nhãn bad của 20.000 khách hàng.

Bạn sẽ phải nộp:

  • File xác suất thuộc nhãn bad của 20.000 khách hàng (.csv).
  • Source code và giải thích model.

Hiện nay cuộc thi đã kết thúc, tuy nhiên các bạn có thể và luyện tập, thử nghiệm mô hình với cuộc thi Kalapa’s CreditScoring Challenge lần 1 tại đây: https://submission.kalapa.vn/

Solution tham khảo:

Nếu có vấn đề gì trong việc submit bài hay comment gì về website, các bạn có thể comment trực tiếp vào post hoặc inbox trực tiếp với mình qua email: cuongvc@kalapa.vn.

Cảm ơn mọi người.