Lỗi RunTimeError: Expected hidden[0] size is but got

nlp
machine-learning

#1

Hiện mình đang làm phân loại văn bản trên LSTM. Nhưng khi chạy model thì lại bị lỗi như trên tên của chủ đề. Mọi người xem giúp em tại sao lại lỗi này với ạ

Sourcecode: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1JHBcy-DVJ57mQh4EL8LQnecmqLQWJkM3?fbclid=IwAR1w5Y-YNvL2ccr80-4m-S55Rqdv3S8b1_rQgGMVDLRI_VYZwrMpld8Hs04