Lỗi "NumRowError" khi nộp bài

vietnamese_tone_prediction

#1

Các anh admin cho em hỏi là khi e nộp bài thi ở phần “Phản hồi” có ghi lỗi “NumRowError”, e đã kiểm tra, so khớp với file sample submission nhưng mà vẫn bị lỗi. Làm sao để sửa lỗi này ạ ?


#2

Em đã sửa được rồi ạ. Là do có một vài label bị sai.