Lỗi khi dùng Keras - LabelEncoder

keras
nlp

#1

Em có thực hiện một bài toán về ABSA, trong quá trình LabelEncoder thì em gặp lỗi sau

 • Code:

   from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
   from keras.utils import to_categorical
  
   label_encoder = LabelEncoder()
   integer_category = label_encoder.fit_transform(labeled_df['aspect_category'])
   dummy_category = to_categorical(integer_category)
  
 • Trong đó: labeled_df[‘aspect_category’] (như hình bên dưới)

 • Lỗi gặp phải ở dòng:

integer_category = label_encoder.fit_transform(labeled_df[‘aspect_category’])

Em rất mong sớm nhận được phản hồi từ phía mọi ngừoi về phương hướng giải quyết.


#2

Nó báo dữ liệu của bạn không phải str hoặc number, bạn check type của labeled_df[‘aspect_category’] là gì , nếu k phải string thì chuyển về string


#3

Em làm theo tutorial của một bài báo và giờ em đã correct lại lỗi của mình rồi ạ, cảm ơn anh!