Lỗi chạy MXNet trên GPU


#1

Chào các bạn, cho mình hỏi có ai biết lỗi này ko ạ. Mình đã cài đặt MXNet cho GPU thành công, nhưng khi chạy đoạn code này để khởi tạo một biến X trên GPU thì cứ báo lỗi. Mình hiện chưa biết khắc phục thế nào. Spyder có hướng dẫn là “set MXNET_CUDNN_LIB_CHECKING=0”, nhưng ko biết là set ở đâu và set như thế nào. Bạn nào biết xin chỉ giáo với ạ.