Lỗi bản dịch bài Cài đặt


#1

Tại link này: https://d2l.aivivn.com/chapter_install/index_vn.html Có một vài lỗi bản dịch như hình chụp

A @Tiep check lại nhé. Cảm ơn a và cộng động AIVN đã tạo ra bản dịch của cuốn sách này.