Loại bỏ noise trong 1 đoạn speech audio

data-cleaning
data-augmentation
speech-to-text

#1

Mình đang sưu tập data giọng tiếng Việt, hầu hết data đều có background noise như tiếng xe, giọng nói khác, tiếng nhạc, … Và mình muốn giảm noise đó hết mức có thể, chỉ giữ lại giọng người nói chính. Anh/chị nào biết cách hay có ý tưởng về hướng giải quyết có thể chia sẻ cho mình được không ạ? Cám ơn mọi người đã xem.


#2

Trước mình có dự 1 báo cáo thấy dùng biến đổi fourrier( hay fourrier ngược?) có khả năng loại bỏ rất tốt nhiễu. Bạn thử search xem sao.


#3

Cám ơn bạn nha, mình sẽ tìm thử.