Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh

computer-vision

#1

Xin chào mọi người, em có bài toán như sau, như mọi người khi đi xem hoặc quần áo chỉ vì thích một họa tiết nào đó, ví dụ ở đây em có 3 cái áo làm thế nào để trích xuất ra họa tiết chung nhất có mặt ở cả 3 ảnh để ra họa tiết nasa.

1