Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình


#1

Chào mọi người, cho mình hỏi mọi người có cách gì mà tự động tách từng frame trong video, xong đó cắt hết tất cả các khuôn mặt trong từng frame, Cuối cùng là phân loại từng khuôn mặt vào từng thư mục riêng biệt, mỗi thư mục chỉ lưu những hình ảnh của một người.


#2

Phase 1 - Initial recognition Step 1. dùng face detection —> crop face, Step 2. dùng face recognition —> last layer làm feature point Step 3. dùng advanced clustering method --> thành các group khác nhau —> initial classification

Phase 2: refine kết quả có trước bằng cách tạo các labels gồm tên người nổi tiếng (diến viên chính) và các diễn viên phụ 1, Từng diễn viên chính: train lại model -fine turning một chút 2, lọc lại các ảnh crop, refine các group

FYI: HIện tại có mấy hướng nghiên cứu họ chỉ train layer cuối cùng dùng làm feature point, sau đó dùng thêm SVM để tăng độ chính xác .v.v.


#3

Bạn có thể chỉ cho mình dùng phương pháp cluster gì không? bởi vì mình không biết trước số cụm là bao nhiêu nên phương pháp cluster bình thường như K-means không dùng dc.


#4

bên google cloud có cung cấp giải pháp luôn đó mình cũng làm thử rồi khá hay ho


#5

@Nguyen_Danh_Tan: Bạn cho mình link được không, mình search chỉ tìm được face detection trên google cloud, chứ không thấy phần cluster các khuôn vào từng cụm để tự động gán nhãn cho các khuôn măt.


#6

https://www.youtube.com/watch?v=a5E-W0Ck-8U bạn có thể xem ở đây để tham khảo


#7

b1: bạn thu lại video B2: lên mạng tìm 1 model train về nhận diện mặt người B3: đọc video bằng openCV sau đó lưu lại hình ảnh khuôn mặt theo BBox được detect