Làm sao để tạo đúng cột label cho file nộp bài

bandwidth_prediction

#1

Chào BQT và mọi người, mình muốn hỏi là làm sao để tạo cột label khi mình đã có 2 numpy array của kết quả?


#2

Cách đơn giản nhất là bạn có thể ghi từng dòng cho file csv

Một cách khác nhanh hơn là sử dụng pandas: