Làm sao để nhận diện điểm trên file pdf scan!

computer-vision

#1

Chào các mọi người, mình đang là sv năm hai. Mình đang có dự tính làm một phần mềm thống kê điêm, nhưng mà điểm lại ở dạng file pdf scan.

Mình muốn làm để bắt đầu tìm hiểu về ML Mình nên bắt đầu từ đâu, dùng thư viện gì để thực hiện điều này. Cảm ơn mọi người đã đọc.