Kiến thức về Infromation retrieval and Web search

deep-learning
machine-learning

#1

Mọi người cho em hỏi là về phần Information Retrieval and Web Search thì kiến thức này có giúp em làm được khi search 1 sản phẩm này trên web rồi sẽ tự đồng tìm các sản phẩm liên quan không ạ ?

(Em đang tìm hiểu về phần này để áp dụng vào phát triển web mà không biết có đúng phần kiến thức này bên AI không)


#2

Em có thể tham khảo khoá họ về IR của Sebastian Hofstaetter tại

Bao gồm cả full-text search cổ điển, kết hợp vector representations để re-ranking, Q&A, hoặc làm recommendation …

Phần cao hơn là Neural IR a chưa tìm hiểu kỹ, có vẻ dùng Deep Learning là chính.