Kiểm tra số GPU cho ra kết quả khác nhau với MXNET và Tensorflow


#1

Máy mình có 1 GPU của NVIDIA nhưng trong chương 5, phần GPUs mình chạy code của MXNET thì kiểm tra được có 1 GPU còn chạy code Tensorflow thì lại không có GPUs nào. Ai gặp lỗi tương tự có thể cho mình lời giải thích được không?! Cảm ơn mọi người!