Kĩ thuật attention trong NLP


#1

Chào mn, em đang tìm hiểu về kĩ thuật self-attention và có một thắc mắc về ý nghĩa của các khái niệm query, key và value trong hàm attention sử dụng. Mn có ai từng tìm hiểu qua về kĩ thuật này có thể giải thích giúp em được không ạ. Cảm ơn mn đã đọc

Screenshot%20from%202019-05-08%2021-43-13