Không thể tạo trang github.io


#1

Mình muốn tạo trang github.io như có dạng tenmuontao.github.io (trước đây anh Tiệp có chia sẻ là có thể fork của anh ấy làm web site tương tự) nhưng hình như dạo này git hub không cho làm như vậy nữa mà chỉ có thể là taikhoancuaban.github.io/tenmuontao như thế nhìn không đẹp lắm. Nhưng thấy các website cũ dạng tenmuontao.github.io vẫn tồn tại. Không biết làm cách nào để tạo lại được trang như vậy nhỉ


#2

Bắt buộc phần đầu phải là tên tài khoản của bạn.


#3

Bạn có thể fork từ repos khác và sử dụng như 1 template. Xem thêm chi tiết trong bài viết này.