Không thể sử dụng thư viện mxnet


#1

Mình sử dụng python 3.8, mxnet 1.6.0, cuda 10.2 và win10 Mình đã thử rất nhiều cách để install thư viện mxnet, nhưng khi sử dụng đều hiện ra lỗi “Cannot find MXNet libary” như hình

Các cách mình đã dùng:

pip install mxnet -> cài được mxnet nhưng khong dùng được

pip3 install mxnet -> cài được mxnet nhưng khong dùng được

pip install mxnet-cu102 -> không cài được

pip3 install mxnet-cu102 -> không cài được

Đây là đoạn code mình muốn chạy: Untitled

Vậy ai biết cách sửa lỗi này có thể giúp mình với. Mình xin cảm ơn.