Không sử dụng được hàm của tensorflow ?

tensorflow

#1

Chào mn, hiện e đang xài hệ điều hành windows 10 và khi sử dụng hàm tf.load_op_library(path_library) thì không được mặc dù e đã đặt đường dẫn tuyệt đối nhưng lỗi báo ra vẫn là không tìm được đường dẫn. Mọi người có giải pháp nào không ạ. Cảm ơn.


#2

chú hỏi chú phải đăng source/ proof lên