Không mở được jupyter notebook trong Pycharm

python
jupyter

#1

Mình dùng PyCharm và đã cài đặt các package về Jupyter.

Sau đó mình mở 3 file Index.ipynbs3_bubble-charts.ipynbSequentialStructure.ipynb thì xuất hiện các lỗi:

  1. Index.ipynb

File này thì mình nhấp đúp mở bình thường và xuất output bình thường (không lỗi).

  1. SequentialStructure.ipynb

File này mình nhấp đúp để mở nhưng không mở được.

  1. s3_bubble-charts.ipynb

File này mình nhấp đúp thì mở được nhưng chỉ hiện nội dung trắng (blank) và không có dòng code nào.

Nhờ mọi người giúp mình sửa lỗi. Cảm ơn mọi người nhiều!

Mình đính kèm 3 file theo link.

Screenshot: