Khóa học xác suất

probability
statistic
markov-process

#1

Đây là khóa học xác suất rất hay từ Harvard.


#2

Khoá này hay đấy! Ôn lại bao kiến thức.


#3

Hay quá ! Em từng biết một người học 6 năm PhD PARIS về toán xác suất, giờ làm ở bộ phận quản lý rủi ro liên quan đến Finance. Nghe nói đội đó có model xác suất còn bá hơn cả ML nữa :expressionless:

Từ lúc em biết đến AI, em vẫn chưa nhìn thấy ứng dụng của xác suất trong mỗi bài toán (trừ việc kiểm tra distribution, chuẩn hóa phân phối). Hi vọng có ngày được thông não :smile:


#4

@ngxbac. Có lẽ em vẫn đang tập trung vào chạy các model trong Deep Learning. Còn bản chất của ‘AI’ thì dựa hoàn toàn trên xác suất. Cũng giống như con người, lúc mình quyết làm 1 thứ, mình cũng không biết chắc được xác suất thành công là bao nhiêu, nhưng cảm giác chắc được vài chục % là chiến. ‘AI’ cũng vậy, nó cũng không chắc chắn về 1 action, nhưng căn cứ trên expectation có thể đạt được mà quyết định nên làm gì.


#5

Phát biểu này e hơi oversimplify / overfit :smile: GOFAI tập trung vào formal logics. Tương lai có lẽ thuộc về hybrid, neural-symbolic integrations (“deep symbolic” AI?).


#6

Liệu có cuốn ebook nào cho xác xuất thống kê không ạ


#7

Chính là cuốn sách đi kèm với khóa học đó em!