Khái niệm về FST, WFST

deep-learning
speech-to-text

#1

E có đọc về kaldi toolkits và thấy qua khái niềm về FST (finite-state transducer), WFST (Weighted finite-state transducer) nhưng tìm hiêu đọc qua google nhưng chưa hiểu được nó là gì? ai có hiểu biết về 2 khái niệm này giải thích giúp em với ạ