Khái niệm/ định nghĩa về `Aperiodicity` trong voice/speech

nlp
machine-learning

#1

Em có đọc tài liệu về bài toán Voice COnversion và có thấy nhắc đến Aperiodicity feature. Em có tra google một số nguồn nhưng ko thấy giải thích được Aperiodicity là gì? A/c bạn nào biết về thuật ngữ này giải thích giúp e được ko ạ Thanks all