Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 1: ai practitioner

deep-learning
machine-learning
computer-vision
ai

#1

KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CẤP ĐỘ 1: AI PRACTITIONER

Đơn vị đào tạo: VTC Academy

Khai giảng: Tháng 12/2019

Tổng quan khóa học

 • Giới thiệu về AI/Machine Learning (ML), các phương pháp học máy và thực hành AI thông dụng

 • Khung thống nhất TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận ML độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng

 • Math/Computer/Programming/Data

 • Mô hình ML và DL

 • Visual & Language Understanding với mô hình DL huấn luyện sẵn

 • Từng bước xây dựng ứng dụng AI

Ai có thể học?

 • Nhóm 1: Học sinh lớp 12, sinh viên, người đi làm chưa có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python
 • Nhóm 2: Học sinh lớp 12, sinh viên, người đi làm đã có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python

Thời lượng khóa học

 • 72 giờ, 8 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/ buổi

Làm được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học AI Practitioner, học viên sẽ:

 • Hiểu tổng quan về AI/Machine Learning (ML)
 • Sử dụng Toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/ML
 • Am hiểu các mô hình Machine Learning/Deep Learning
 • Tổng hợp các thuật toán ML/DL thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA
 • Áp dụng các thuật toán để xây dựng các ứng dụng AI dùng các mô hình DL huấn luyện sẵn

Lịch khai giảng các Khóa AI cấp độ 1:

 • 03/12/2019
 • 09/12/2019
 • 10/12/2019
 • 16/12/2019
 • 17/12/2019
 • 23/12/2019

Hotline: 0818 799 299

Website: https://vtc.ai

Link đăng ký tham gia/nhận tư vấn TẠI ĐÂY


#2

cho em xin học phí với ạ