Kernel trong CNNs lấy ở đâu ra?

deep-learning
computer-vision

#1

Chào mọi người, em đang học về CNNs, em có một thắc mắc là không biết các kernel được lấy từ đâu ra mà nhiều thế, hay là ngẫu nhiên ạ? Em cảm ơn.


#2

Các kernels này được “học” từ dữ liệu cho trước tùy vào bài toán, hoặc đã tìm được từ các bài toán với dữ liệu khác. Chính việc học từ dữ liệu này mà có chữ “learning” trong “machine learning”.

Bạn có thể đọc các bài trong blog để xem dữ liệu được học như thế nào trong các bài toán đơn giản hơn, đây là một ví dụ:

https://machinelearningcoban.com/2017/01/27/logisticregression/


#3

Vậy cho em hỏi là nếu mình code tay một mô hình CNNs thì làm sao có được những kernels đầu tiên ạ?


#4

À cảm ơn anh, em vừa hiểu ra rồi.