Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score

kalapa

#1

Giới thiệu

Dưới đây là lời giải phần 2 của mình cho cuộc thi Kalapa’s Credit Scoring Challenge với nhiều thay đổi trong Feature EngineeringModelling kể từ lời giải phần 1. Lời giải này đã đưa mình lên vị trí thứ 13 vào ngày 02/02/2020 với Gini Score 0.2729.

Data Preprocessing

 • province Xử lý vấn đề “bất nhất” trong tên tỉnh thành

   df.replace('Tỉnh Hòa Bình', 'Tỉnh Hoà Bình', inplace=True)
   df.replace('Tỉnh Vĩnh phúc', 'Tỉnh Vĩnh Phúc', inplace=True)
  
 • maCv Gom nhóm các mã công việc tương đồng. Ví dụ: toàn bộ các mã công việc ‘Công nhân’, ‘công nhân’, ‘Công nhân mài ngồi’, ‘Công nhân kỹ thuật điện’ được đưa về cùng một nhóm ‘Công nhân’. Xử lý tương tự cho ‘Nhân viên’, ‘Giáo viên’, ‘Lái xe’, etc.

 • FIELD_9 Đây rõ ràng là một categorical feature chứa các giá trị là một cặp chữ cái như DN, GD, TN,… Vậy nên mình loại bỏ toàn bộ các giá trị nhiễu như ‘na’, 75, 80, 86, 79,… coi như missing values.

 • FIELD_12 Tương tự như FIELD_9, mình loại bỏ các giá trị nhiễu như GD, DK, XK,… coi như missing values

 • age_source1, age_source2 Mình tạo một feature mới tên age, chỉ giữ lại giá trị mà age_souce1 == age_source2. Còn lại coi như missing values.

 • FIELD_3 Do feature này chứa rất nhiều giá trị -1 nên mình đoán đây là missing values đã được BTC xử lý trước đó. Mình đưa các giá trị này ngược trở lại thành missing values.

Feature Engineering

1. Categorical Features

cat_features = ['province', 'district', 'maCv',
        'FIELD_7', 'FIELD_8', 'FIELD_9',
        'FIELD_10', 'FIELD_13', 'FIELD_17', 
        'FIELD_24', 'FIELD_35', 'FIELD_39', 
        'FIELD_41', 'FIELD_43', 'FIELD_44']
 • _isnull Đối với mỗi feature, mình tạo thêm một boolean feature tương ứng để thể hiện các missing values.
 • Tạo thêm một feature đếm tổng số missing values ở mỗi dòng
 • Tạo thêm một feature đếm tổng số ‘None’ values ở mỗi dòng
 • Mình fill toàn bộ missing values với giá trị ‘Missing’
 • Cuối cùng mình dùng kỹ thuật count encoding cho từng feature
 • Đối với FIELD_7, mình tạo thêm một feature FIELD_7_element_count đếm số phần tử trong mỗi giá trị của feature này. Mình tạo thêm các boolean feature như FIELD_7_AT, FIELD_7_TL để thể hiện việc AT, hay TL xuất hiện trong giá trị FIELD_7.
 • Riêng với các features ['FIELD_8', 'FIELD_10', 'FIELD_17', 'FIELD_24', 'FIELD_35', 'FIELD_41', 'FIELD_43', 'FIELD_44'] mình dùng thêm kỹ thuật One-hot encoding để tạo các features mới
 • Với ordinal features như ['FIELD_35', 'FIELD_41', 'FIELD_43', 'FIELD_44'] mình chuyển các giá trị như A, B, C, D hay I, II, III, IV về dạng số, Missing → -999, None → -1

2. Boolean Features

bool_features = ['FIELD_1', 'FIELD_2', 'FIELD_12', 'FIELD_14', 
         'FIELD_15', 'FIELD_18', 'FIELD_19', 'FIELD_20', 
         'FIELD_23', 'FIELD_25', 'FIELD_26', 'FIELD_27', 
         'FIELD_28', 'FIELD_29', 'FIELD_30', 'FIELD_31', 
         'FIELD_32', 'FIELD_33', 'FIELD_34', 'FIELD_36', 
         'FIELD_37', 'FIELD_38', 'FIELD_42', 'FIELD_46', 
         'FIELD_47', 'FIELD_48', 'FIELD_49']
 • Tương tự như trên, mình tạo các features _isnull, _mising_count, _none_count
 • True, TRUE → 1
 • False, FALSE → 0
 • Missing values → -999
 • None values → -1

3. Numeric Features

 • Tương tự như trên, mình tạo các features _isnull, _mising_count, _none_count
 • Mình impute missing values bằng cả 3 phương pháp: -999, median, mean

4. Mean Label Features

 • Như đã nói ở phần 1, việc tạo thêm một feature với giá trị ‘label mean’ của K-nearest neighbors đã giúp mình cải tiến mô hình nhiều nhất. Sau đây là một số kinh nghiệm mình rút ra được khi tạo feature này.
  • Sau khi chạy LightGBM với bộ feature đang có, mình xác định 10 features quan trọng nhất dựa trên điểm số importance scores. Mình dùng 10 features này để tính toán K-nearest neighbors.
  • Điểm quan trọng nhất mà mình đã quên làm trong bài hướng dẫn lần trước là “scaling”. Mình dùng MinMaxScaler với min=0 và max=1 cho 10 features trên trước khi tính toán KNNs.
  • Sau khi thử các giá trị K khác nhau từ 500 đến 5000, K=1000 cho mình feature tốt nhất.

Feature Selection

 • Một trong những việc mình chưa làm trong bài hướng dẫn trước là feature selection. Việc loại bỏ các features không quan trọng giúp tiết kiệm thời gian huấn luyện mô hình, tránh overfitting để cải thiện điểm số trên LB.
 • Ở phần này, mình tìm các cặp features có correlation = 1, bỏ 1 giữ lại 1.
 • Mình tiếp tục tính correlation của từng feature với label. Các features trả về giá trị NaN mình cũng loại bỏ đi.
 • Số lượng features còn lại là 197, mình tạm dừng feature selection tại đây

Modelling

 • Thời điểm hiện tại, mình vẫn chỉ dùng LightGBM + Stratified 5-Fold CV để huấn luyện mô hình.
 • Điểm quan trọng nhất mình quan sát được đó là điểm số trên LB phụ thuộc rất lớn vào giá trị random_state khi mình tạo StratifiedKFold.
  • Sau khi thử một vài giá trị, mình đánh giá một random_state tốt sẽ cho mình điểm số Gini Score trung bình cao (>0.26) với Standard Deviation thấp (<0.03).
  • Mình tìm ra được giá trị random_state tốt nhất bằng cách chạy LightGBM với random_state từ 1000 đến 25,000. Điều này đồng nghĩa với việc mình đã train 24,000 x 5 = 120,000 mô hình LightGBM. Mình sử dụng nguồn tài nguyên tính toán (10 CPUs) của Kaggle để làm việc này. Dưới đây là mô hình giúp mình đạt điểm số 0.2579, đưa mình lên vị trí 21 trong ngày 01/02/2020.

ROC

 • Từ mô hình tốt nhất này, mình nhận ra validation score của fold 3 rất thấp (0.2425). Và vì kết quả cuối cùng mà mình có là giá trị probability trung bình của 5 mô hình được huấn luyện trên 5 folds, vậy nếu mô hình số 3 là một mô hình “tồi” thì kết quả trung bình kia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó mình đã loại bỏ mô hình số 3, chỉ lấy probability trung bình của 4 mô hình còn lại. Gini Score trên LB của mình tăng lên 0.26559.
 • Mình tiếp tục thử nghiệm và loại bỏ lần lượt các mô hình còn lại, chỉ giữ lại mô hình số 4 với validation score cao nhất (0.3135). Điểm số trên LB của mình lúc này tăng lên 0.2729 đưa mình lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

What’s next?

 • Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu các kỹ thuật để cải tiến mô hình hiện có thông qua khóa học này trên Coursera: How to Win a Data Science Competition: Learn from Top Kagglers.
 • Tham khảo các mô hình chiến thắng trên Kaggle để tìm ra ý tưởng về Feature Engineering và Modelling.

#2

Bài viết rất hữu ích ạ. Cảm ơn tác giả :grinning:


#3

Rất cảm ơn bạn vì đã chia sẻ.


#4

Cảm ơn anh @trungha vì bài chia sẻ ạ.


#5

Cám ơn bạn @trungha . Bạn cho hỏi thêm có nhiều maCv thế thì bạn chuẩn hóa bằng tay cả 30000 mẫu?


#6

Chào bạn, đây là một ví dụ về cách mình chuẩn hóa maCv. Mình chỉ chuẩn hóa những maCv có số lần xuất hiện lớn thôi. Ban đầu thì có khoảng hơn 4000 mã, sau khi mình chuẩn hóa thì còn hơn 800. Dù vậy, mình nghĩ bạn cũng không cần dành thiều thời gian cho feature này quá, vì có vẻ nó không đủ mạnh để tăng điểm cho mô hình.

elif (('GV' in cv) | ('Giáo viên' in cv) | ('giaó viên' in cv)):
  all_df.loc[i, 'maCv'] = 'Giáo viên'
elif (('Bảo vệ' in cv) | ('bảo vệ' in cv) | ('Bảo Vệ' in cv)):
  all_df.loc[i, 'maCv'] = 'Bảo vệ'
elif ((' xe' in cv) | ('xế' in cv) | ('Xế' in cv) | ('XẾ' in cv) | ('Xe' in cv)):
  all_df.loc[i, 'maCv'] = 'Lái xe'

#7

bạn upper lên cho dễ :smiley:


#8

CẢM ƠN ANH TRUNGHA ĐÃ CHIA SẼ KIẾN THỨC, NÓ GIÚP EM RẤT NHIỀU em có 1 vài đóng góp để em cmt từ từ :smiley: 1. train[[‘province’,‘district’,‘maCv’]] xữ lí 3 cột tiếng việt này: - convert tất cả về “lowercase” - đối với ‘province’ vs ‘district’ dùng dummies encoding để xét xem có sự liên qua nào đến output - sau khi check với dummies encoding thấy rằng data củng không có thấy rõ sự liên quan nào cả - tiếp đó dùng preprocessing.LabelEncoder() để xữ lí số liệu trong 2 trường trên - đối với trường maCv nên xử data của cột này - gom các loại công nhân về cùng một kiểu công nhân ‘CN’ - gom các loại nhân viên về cùng một kiểu nhân viên ‘NV’ - gom các loại giáo viên về cùng một kiểu giáo viên ‘GV’ - gom các loại lãnh đạo, cán bộ … về cùng một kiểu cán bộ ‘CB’ - làm tương tự với các ngành còn lại… - tiếp tục dùng Label Encoding convert data về số liệu.

#dummies:
df_dummies = pd.get_dummies(train['province'])
df_dummies.head()
...

Apply lowercase to a column in Pandas dataframe

def to_lower_case(item):
  return item.map(lambda x: x if type(x)!=str else x.lower())
train["province"] = to_lower_case(train['province'])
train["district"] = to_lower_case(train['district'])
train["maCv"] = to_lower_case(train['maCv'])

#Xử lí “maCv”

Making data synchronization

def replace_data(data,key,values):
 for index, value in enumerate(data):
  if key in str(value):
   data[index] = values
  elif not str(value):
   data[index] = data[index]
 return data
replace_data(train_df["maCv"],'công nhân','CN')
replace_data(train_df["maCv"],'nhân viên','NV')
replace_data(train_df["maCv"],'giáo viên','GV')
.......


#10

Cảm ơn trungha đã chia sẻ. Mình có một vài đóng góp thêm theo suy nghĩ của mình

 1. Bạn có thể loại bỏ những giá trị mà có count bé hơn 50 thay bằng nan hoặc một giá trị đại diện khác. để loại bỏ các giá trị nhiễu, Khi đó các trường như province, FIELD_9, FIELD_12,… có thể xử lý hiệu quả hơn.
 2. FIELD_51, 52, 53, nhận thấy các giá trị (FIELD_52) có dạng [30.955, 61.92, 61.93,…], mình replace 30.955 bằng 61.91 rồi chuẩn hóa về khoảng [0, 1], …
 3. FIELD_54 count có 8 giá trị [0, 0.125, 0.25, 0.375,…] cũng có thể dùng one hot encode được.
 4. Mình bỏ các cột district, FIELD_3, FIELD_28 đi, vì mình nghĩ nó là noise, FIELD 28 giống hệt 29
 5. Ngoài ra mình có tính information gain cho các cột thì nhận thấy ‘FIELD_21’, ‘FIELD_23’, ‘FIELD_27’, ‘FIELD_28’, ‘FIELD_35’, ‘FIELD_37’, ‘FIELD_38’, ‘FIELD_42’, ‘FIELD_49’, ‘district’, ‘FIELD_3’, ‘FIELD_28’ có gain rất nhỏ nghĩa là nếu nó không tương tác với cột nào khác thì không có giá trị, nên bạn nào thuật toán kiểu sigmoid regression có thể bỏ nó đi.

#11

Cảm ơn bạn @PHILL_NG@Mua_Dong_Con_Mua đã đóng góp nhiều ý tưởng hay. Dưới đây là reply của mình cho phần gợi ý của bạn @Mua_Dong_Con_Mua:

 1. Mình sẽ thử xử lý theo cách này xem điểm số có tăng lên không.
 2. Wow, mình đã cố gắng hiểu giá trị 30.955 có liên quan gì đến các giá trị khác, không ngờ lại đơn giản như vậy :smiley:
 3. Mình có thử one hot encode cho feature này.
 4. District feature khi mình dùng count encoding và chạy với LightGBM thì lại cho điểm số importance rất cao (top 3-4). Nên chắc phải cân nhắc chỗ này.
 5. Chắc là sẽ tùy thuật toán bạn sử dụng để quyết định nên giữ hay bỏ những features này. Như mình dùng tree-based methods nên mình vẫn giữ hết các features và để cho thuật toán tự quyết định. Vì nếu information gain nhỏ thì những features này cũng không được dùng trong quá trình build decision trees rồi.

#13

Rất cảm ơn anh @trungha vì đã chia sẻ ạ. Anh có thể chia sẻ source code của anh cho bài này được không ạ ? Em rất cảm ơn anh ạ


#14

@trungha: b cho mình hỏi thêm, với feature label mean thì áp dụng cho tập test thế nào bạn, vì tập test mình đâu biết label đâu