ImageDataGenerator


#1

Mọi người cho em hỏi đã ai gặp lỗi này chưa ạ, em tìm hoài mà không thấy.

Em khởi tạo như sau: Em xin cảm ơn nhiều ạ :frowning: