Image Tagging ở social network?


#1

Những mạng xã hội như facebook, twitter, … mỗi ngày nhận hàng triệu hình từ users. Như vậy để hiểu được nội dung bên trong của những tấm hình đó, team dev của những mạng xã hội sẽ ứng dụng kĩ thuật gì v ạ? Multi-label hay Multi-class recognition? Họ thiết kế hệ thống như thế nào v ạ? Mong mọi người chia sẻ với mình.