Image preprocessing

computer-vision

#1

Mình có ảnh như này, mình muốn xử lí để có ảnh rõ ràng hơn.Có mấy vùng quá chói và rất khó xử lí. Mọi người có cách gì để xử lí trước khi đưa vào mạng neural không ạ. Mình thử CLAHE nhưng kết quả vẫn chưa khả quan lắm. ID%3D2d7fa3ca-a6ee-426f-bff2-fadded7224e2_CAM%3DCAM1_UNIX%3D1542711101112